Lintas Berita TerbaruThursday, 27 Nov 2014
Find Us on : RSS/Feed Facebook Twitter

You Are Here: Home » Info Pendidikan » Kumpulan Contoh Surat Permohonan Izin Cuti Nikah, Melahirkan, Kuliah

Kumpulan Contoh Surat Permohonan Izin Cuti Nikah, Melahirkan, Kuliah

- 10 September 2012, 07:09

Berikut ini adalah Kumpulan Contoh Surat Permohonan Izin Cuti Nikah, Melahirkan, Kuliah yang baik dan benar. Anda bisa mengedit kembali contoh surat berikut ini dan menggunakannya untuk Anda pribadi.

Bandung, 12 Januari 2011

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Argo Abadi
Jl. Bumi Damai No 12
Bandung

Dengan hormat,
Dengan ini, saya:

Nama    : Rini Widowati, ST
Alamat   : Jl. Hang Lekir No. 18 Bandung
Jabatan : Staf Adm Departemen Personalia

Mengajukan ijin cuti melahirkan pada:
1 Maret 2011 s/d 1 Juni 2011

Mengingat lamanya waktu cuti yang saya ajukan, mohon bagi perusahaan untuk mencarikan staf pengganti sementara selama saya cuti apabila diperlukan. Bersama dengan surat ini saya juga menyatakan bahwa saya siap memberikan training kepada staf  pengganti sementara sampai dengan masa cuti saya tiba.
Demikian surat ijin cuti ini saya ajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ijin saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih

Hormat saya,

Rini Widowati, ST


Most visitors also read :